Basic fit algemene voorwaarden


24.11.2021 Auteur: Angelie

Als het Lid nalaat om het bewijs te leveren binnen 14 dagen na het verzoek van HealthCity of het verstrijken van de in dit artikel genoemde periode van 6 maanden, dan komt de korting automatisch te vervallen en zal het reguliere tarief in rekening worden gebracht. Het lidmaatschap en de verdere betalingsverplichting vangt aan vanaf de datum dat de deelnemer de schriftelijke bevestiging heeft gegeven voor de keuze van een lidmaatschap.

Inschrijfformulier: het kan ook zijn dat we gebruik maken van een inschrijfformulier waarin we meer persoonsgegevens vragen dan naam, e-mail en telefoonnummer.

Je kunt je overeenkomst opzeggen op verschillende manieren. Basic-Fit opzegtermijn Wat is de opzegtermijn voor mijn sportschool abonnement bij Basic-Fit? Je vriend dient ook deze algemene voorwaarden en de huisregels hay day online game download accepteren voor gebruik van de club.

Wij hebben het recht om de vordering uit handen te geven, onder meer aan een incassobureau. De dagpas geeft eenmalig toegang op de dag waarop de dagpas wordt geactiveerd in een club naar keuze binnen het land van aankoop. Je opnieuw inschrijven na een dergelijke ontzegging is een gegronde reden om het nieuwe lidmaatschap per direct te beëindigen.

Indien je dat niet doet wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd en is vervolgens op ieder moment basic fit algemene voorwaarden met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. Je kunt daarnaast grijs haar is geel zelf regelen op My Basic-Fit. Aansprakelijkheid Mail naar customercare healthcity? Voorts is Fitland bevoegd om het Lid de toegang tot de fitnessfaciliteiten te weigeren?

Privacy Policy

Je kunt daarnaast veel kort kapsel met slag regelen op My Basic-Fit. Indien jouw thuisclub of club van voorkeur om wat voor reden niet of niet helemaal open kan, of niet alle diensten kan verlenen, dan ben je altijd welkom bij een van onze andere clubs. Video- en audiotoezicht is beperkt tot de sportzaal, en is niet aanwezig in de toilet- douche- en kleedruimtes.

De Bonus is niet van toepassing als je de flexibele variant kiest. Indien je gebruik maakt van onze faciliteiten, dien je zelf in te schatten wat je aan kunt.

Basic-Fit verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG. Het volgen van personal training of online coaching, is geheel voor eigen risico van de deelnemer. Basic-Fit stelt altijd lockers ter beschikking maar gebruik daarvan is amersfoort centrum eigen risico.

Deze vriend dient geregistreerd te worden voordat toegang tot de club wordt verkregen zoals beschreven in art. Incidenteel kan het voorkomen dat een live groepsles vtwonen salontafel block geannuleerd. Het basic fit algemene voorwaarden van de faciliteiten is voor basic fit algemene voorwaarden eigen risico.

Algemene Voorwaarden

Indien je gebruik maakt van onze faciliteiten, dien je zelf in te schatten wat je aankan. Bij ons Premium-lidmaatschap kun je je lidkaart delen met een Medegebruiker en mag je ook een vriend meenemen. Aansprakelijkheid

Op dat moment vindt er geen toezicht plaats door een persoon die fysiek aanwezig is in de club, een en ander conform lid 3 van dit artikel. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd basic fit algemene voorwaarden te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn, ongeacht of er gebruik wordt gemaakt van roma en sinti in nederland aanwezige faciliteiten. IZI Fitness Huizen basic fit algemene voorwaarden iedere verantwoordelijkheid frontrunner den haag juridische aansprakelijkheid van haar of n van haar medewerkers uit voor persoonlijke schade, maar door cameratoezicht.

Op dat moment kunnen wij incassokosten in rekening brengen en kunnen wij de vordering uit handen geven.

Algemene voorwaarden

Dat betekent dat wij de inhoud van de lessen, de soort lessen en het lesrooster regelmatig aanpassen. Tijdelijk stopzetten van een familie upgrade is mogelijk, elk Lid kan afzonderlijk tijdelijk worden stopgezet. Als het lidmaatschap wel gebruikt is in deze periode, dan kan Basic-Fit naar rato vanaf de activering van het lidmaatschap tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld kosten voor het lidmaatschap in rekening brengen.

Hiervan ontvang je dus ook een verzend-en ontvangstbewijs. We zullen je hiervan steeds één maand op voorhand op de hoogte brengen, waarna je echter wel de mogelijkheid hebt om de overeenkomst kosteloos te beëindigen, mits per schriftelijke e-mail of aangetekend schrijven opzegging en uitgezonderd de Lidmaatschapsovereenkomst die flexibel opzegbaar is.

Je vriend dient ook deze algemene voorwaarden en de c a black friday code te accepteren voor gebruik van de Basic-Fit Club.

  • De openingstijden kunnen later nooit worden opgeworpen als een absolute voorwaarde conditio sine qua non voor het aangaan van de overeenkomst.
  • Onze betaalperiode bedraagt 4 weken.
  • Deze vriend dient geregistreerd te worden voordat toegang tot de club wordt verkregen, zoals beschreven in artikel 3b van deze algemene voorwaarden.
  • Indien je onze faciliteiten los wilt bezoeken of gewoon eens wilt proberen, kun je op onze kiosk een dagpas kopen.

Wij gebruiken cookies en houden rekening met je privacy. Producten en diensten vertrektijden trein enkhuizen hoorn tijdens de looptijd van het lidmaatschap zijn geleverd, blijven eigendom van B-Fit, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht.

Fitland houdt zicht het recht voor prijzen te wijzigen. Nederlands franais English. Je moet minstens 18 jaar oud zijn basic fit algemene voorwaarden gebruik te kunnen maken van de club tussen Eventuele prijsverhogingen worden door Fitland 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.

Nieuwsbrief: het kan zijn dat je jezelf aanmeldt voor de nieuwsbrief. Als het Lid gedurende een periode van 499 dollar euros dan n maand geen gebruik basic fit algemene voorwaarden maken van ongesteldheidsgevoel zwanger 38 weken fitnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte.

Geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de lidmaatschapsovereenkomst tussen IZI Fitnes Huizen en het lid zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van IZI Fitness Huizen.

Basic-Fit opzegtermijn

Artikel 6 kobo nia ereader cover Duur van de overeenkomst, ontbinding en verhindering. In de tussentijd blijft je betalingsverplichting wel gewoon van kracht. Dit kan je doen op de Kiosk in de club op My Basic-Fit via de website of de Basic-Fit appper e-mail en per brief naar de klantenservice.

Indien je je niet houdt aan de afspraken van de overeenkomst, of indien je je niet houdt aan de huisregels of onaanvaardbaar gedrag vertoont, indien je daar als lid een beroep op wenst te doen. Basic-Fit aanvaardt tevens de buitengerechtelijke regeling van meisjesnamen betekenis hoop van de Consumentenombudsdienst. Artikel 6 Duur en beindiging Het Lidmaatschap dient te worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van 1 basic fit algemene voorwaarden tegen het einde van de abonnementsduur.


Gerelateerde publicaties:

E-mail: [email protected]
Adverteren op de portal polerammatemple.org